Eduroam

Český popis

Bezdrátová síť eduroam je mezinárodní síť, díky které se uživatelé mohou bezplatně připojit do internetu všude tam, kde je označení eduroam, a to nejen u nás na škole, ale také v jiných institucích, které jsou připojené do sítě eduroam a poskytují toto připojení. Do sítě eduroam se v prostorách naší školy mohou přihlásit uživatelé z jiných organizací, připojených do sítě eduroam pomocí svých přihlašovacích údajů, které používají ve své v domovské organizaci.

  1. Název Wi-Fi sítě: eduroam
  2. Návod, jak si nastavit počítač, naleznete na eduroam.cz

English description

The eduroam wireless network is an international network that allows users to connect to the Internet for free of charge wherever it is marked eduroam, not only in our school, but also in other institutions that are connected to the eduroam network and provide this connection. Users from other organizations connected to the eduroam network can sign in to our school using their own login information that they use in their home organization.

  1. Wi-Fi network name: eduroam
  2. How to set up your computer: eduroam.cz
© 2006–2019 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz
toplist