Základní údaje o škole

Úplný název školy: Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
IZO ředitelství: 600 015 211
Sídlo školy: Komenského 17, 796 01 Prostějov
Webové stránky: www.cmgpv.cz
E-mail:
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
Datum vzniku školy: 24. ledna 1992
Právní forma: školská právnická osoba
IČO: 44053916
DIČ: CZ44053916
Ředitel: Mgr. Pavel Polcr
Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Marie Cagalová
Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte
Pracovník pověřený poskytováním informací: Marie Richterová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Účet školy: Česká spořitelna, a.s.
účet číslo 1502372319/0800
Škola sdružuje: Gymnázium
Základní škola
Mateřská škola
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza
ID datové schránky: b2wcx6i
Veřejné zakázky školy: cmgpv.profilzadavatele.cz
Gymnázium
Studijní obor: gymnázium, osmileté studium, 79-41-K/81
IZO gymnázia: 108 030 814
Zaměření studia: všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Martina Šubčíková
Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím
ředitele CMG proti těmto rozhodnutím:
 1. o přerušení studia
 2. o podmínečném vyloučení a vyloučení ze studia
 3. o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Počet žáků ve školním roce 2019/20: 240
Základní škola
Studijní obor: základní škola, 79-01-C/01
IZO základní školy: 181 066 939
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Lenka Halouzková
Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím
ředitele CMG proti těmto rozhodnutím:
 1. o povolení přestupu
Počet žáků ve školním roce 2019/20: 116
Mateřská škola
Sídlo: Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov
IZO MŠ: 181 009 722
IZO školní jídelny - výdejny stravy pro MŠ: 181 009 731
Vedoucí učitelka: Věra Pospíšilová
Počet žáků ve školním roce 2019/20: 20
Webové stránky MŠ: skolka.cmgpv.cz
E-mail:
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza
IZO klubu: 150 076 282
IZO střediska mládeže: 172 101 123
Vedoucí školního klubu: Mgr. Martin Bradáč
Vedoucí střediska volného času:
Počet žáků ve školním klubu: 120
Počet žáků ve středisku volného času mládeže: 240
Webové stránky: oaza.cmgpv.cz
E-mail:
Rada školské právnické osoby:
 1. Mons. Josef Hrdlička, biskupský vikář pro školy
 2. Mgr. Petr Bulvas
 3. Mgr. Helena Polcrová
Školská rada:
 1. Ing. František Hynek, předseda rady
 2. Marie Richterová
 3. Mgr. Martina Šubčíková
Organizace působící při škole

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

 • IČO: 44 159 862
 • Právní forma: spolek
 • Předseda: Ing. František Hynek
 • Číslo účtu: 153234123/0300, ČSOB Prostějov
 • Webové stránky: sp.cmgpv.cz

Školní sportovní klub jednoty Orla při CMG

 • Zřizovatel: CMG, Jednota Orel Prostějov
 • Právní forma: nemá právní subjektivitu

Informační centrum pro mládež

 • Sídlo: Komenského 17, Prostějov
 • Zřizovatel: Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
 • Právní forma: nemá právní subjektivitu
 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Opatrná
 • Webové stránky: www.icmprostejov.cz
 • E-mail:
 • Informační centrum po mládež zastupuje v Olomouckém kraji:
  • Dům zahraniční spolupráce
  • Eurodesk
  • Eurodirect

Centrum celoživotního učení

 • Sídlo: Komenského 17, Prostějov
 • Zřizovatel: CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově
 • Právní forma: nemá právní subjektivitu
 • Vedoucí: Mgr. Jitka Havlíčková
 • Webové stránky: ccu.cmgpv.cz
 • E-mail:
© 2006–2020 CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz | prohlášení o přístupnosti
toplist