Studentská rada

Studentská rada zastupuje studenty, kterým:

  1. umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů studentů
  2. garantuje realizaci nalezených řešení
  3. umožňuje organizovat vlastní aktivity studentů

Studentská rada spolupracuje zejména s ředitelem školy, jeho zástupkyní, spirituálem, výchovným poradcem školy, Spolkem přátel Cyrilometodějského gymnázia, školskou radou, studentským klubem a střediskem volného času Oáza a ICM.

Ve školním roce 2018/19 studentská rada pracuje ve složení:

Předseda: Adam Hradil (oktáva)
Předseda studentské rady svolává a řídí jednotlivá zasedání. Má právo na jednání rady pozvat ředitele či další zástupce školy, klubu Oáza či ICM. Je mluvčím studentské rady a garantem akcí, které studentská rada (po projednání s ředitelem školy) organizuje.
Místopředseda: Ladislav Burgr (septima)
Zapisovatel: Matěj Snášel (kvinta)
Zapisovatelé zaznamenávají všechny důležité body jednání rady a zveřejní je na nástěnce studentské rady tak, aby závěry jednání studentské rady byly k dispozici všem členům školního společenství.

Zástupci jednotlivých ročníků:

Prima: Ondřej Plachý
Sekunda: Vojtěch Coufal, Vojtěch Kobylka
Tercie: Denisa Karásková, Marie Bendová
Kvarta: Miriam Bukvová, David Iránek
Kvinta: Matěj Snášel, Tereza Siková
Sexta: Natálie Paulů, Klaudie Kaplánková
Septima: Ladislav Burgr, Adam Karásek
Oktáva: Tereza Pospíšilová, Adam Hradil
6.A: Jakub Vysloužil, Nikol Kadlecová
7.A: Marek Smékal, Tomáš Verbický
8.A: Vojtěch Bebčák, Dominik Bodrogi
9.A: Eliška Pospíšilíková, Vincent Kašpar

Zápisy ze studentské rady ve školním roce 2017/18

2. jednání rady dne 6. 11. 2017 [95 kB]

3. jednání rady dne 1. 12. 2017 [94 kB]

4. jednání rady dne 5. 1. 2018 [87 kB]

5. jednání rady dne 1. 2. 2018 [90 kB]

6. jednání rady dne 2. 3. 2018 [89 kB]

Zápisy ze studentské rady ve školním roce 2016/17

1. jednání rady dne 4. 10. 2016 [200 kB]

2. jednání rady dne 11. 11. 2016 [184 kB]

3. jednání rady dne 2. 12. 2016 [181 kB]

4. jednání rady dne 6. 1. 2017 [192 kB]

5. jednání rady dne 6. 2. 2017 [186 kB]

6. jednání rady dne 3. 3. 2017 [194 kB]

7. jednání rady dne 10. 4. 2017 [273 kB]

8. jednání rady dne 4. 5. 2017 [267 kB]

9. jednání rady dne 5. 6. 2017 [266 kB]

Zápisy ze studentské rady ve školním roce 2015/16

1. jednání rady dne 29. 9. 2015 [135 kB]

2. jednání rady dne 12. 10. 2015 [219 kB]

3. jednání rady dne 12. 11. 2015 [196 kB]

4. jednání rady dne 30. 11. 2015 [202 kB]

5. jednání rady dne 4. 1. 2016 [160 kB]

6. jednání rady dne 19. 2. 2016 [230 kB]

7. jednání rady dne 11. 3. 2016 [206 kB]

8. jednání rady dne 1. 4. 2016 [186 kB]

9. jednání rady dne 2. 5. 2016 [180 kB]

10. jednání rady dne 3. 6. 2016 [182 kB]

Zápisy ze studentské rady ve školním roce 2014/15

1. jednání rady dne 29. 9. 2014 [67 kB]

2. jednání rady dne 13. 10. 2014 [96 kB]

3. jednání rady dne 31. 10. 2014 [124 kB]

4. jednání rady dne 1. 12. 2014 [55 kB]

5. jednání rady dne 5. 1. 2015 [53 kB]

6. jednání rady dne 26. 1. 2015 [86 kB]

7. jednání rady dne 2. 3. 2015 [94 kB]

9. jednání rady dne 4. 5. 2015 [97 kB]

10. jednání rady dne 1. 6. 2015 [76 kB]

Zápisy ze studentské rady ve školním roce 2013/14

2. jednání rady dne 30. 9. 2013 [222 kB]

3. jednání rady dne 4. 11. 2013 [192 kB]

4. jednání rady dne 2. 12. 2013 [222 kB]

8. jednání rady dne 3. 3. 2014 [209 kB]

9. jednání rady dne 7. 4. 2014 [93 kB]

Zápisy ze studentské rady ve školním roce 2012/13

2. jednání rady dne 6. 11. 2012 [203 kB]

3. jednání rady dne 3. 12. 2012 [118 kB]

4. jednání rady dne 14. 1. 2013 [117 kB]

5. jednání rady dne 4. 2. 2013 [119 kB]

Zápisy ze studentské rady ve školním roce 2011/12

2. jednání rady dne 3. 10. 2011 [204 kB]

3. jednání rady dne 10. 11. 2011 [205 kB]

4. jednání rady dne 8. 12. 2011 [285 kB]

5. jednání rady dne 9. 1. 2012 [204 kB]

6. jednání rady dne 13. 2. 2012 [201 kB]

7. jednání rady dne 5. 3. 2012 [231 kB]

8. jednání rady dne 10. 4. 2012 [200 kB]

© 2006–2019 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz
toplist