OP_VVV

Projekt „Zvyšování kvality výuky SŠ na CMG v Prostějově“

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, na podporu extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjející ICT.

Tento dvouletý projekt byl zahájen 1. 1. 2018.

Projekt „Zvyšování kvality výuky SŠ na CMG v Prostějově“ s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008203 je spolufinancován Evropskou unií ve výši 669 418 Kč.

© 2006–2019 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz
toplist