Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání studentů gymnázia v klíčových kompetencích CMG Prostějov“

Investiční projekt podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu je zaměřen na modernizaci odborných učeben fyziky, matematiky, biologie a cizích jazyků prostřednictvím nezbytných stavebních úprav a pořízením nového vybavení nábytkem a výukovými pomůckami.

Tento projekt je realizován v roce 2018.

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání studentů gymnázia v klíčových kompetencích CMG Prostějov“ s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005436 je spolufinancován Evropskou unií ve výši 9 mil. Kč.

© 2006–2019 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz
toplist