Poslání školy

Jsme církevní osmileté gymnázium, základní a mateřská škola pro děti všech rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání a křesťanské výchově jejich dětí.

Absolventi našeho gymnázia studují na celé řadě vysokých škol v celé České republice – fakultách ekonomických, právnických, filosofických, přírodovědeckých, lékařských i technikách.

Nabízíme

  1. Systematickou přípravu ke studiu na všech typech vysokých škol
  2. Kvalitní jazykovou výuku s podporou zahraničních lektorů (angličtina od primy, druhý živý jazyk od sekundy, 2 roky latina)
  3. Možnost individuálního zaměření studia formou výběru z široké škály volitelných a nepovinných předmětů (konverzace v cizím jazyku, dějiny kultury, marketing, základy účetnictví, matematika aj.)
  4. Špičkové vybavení učebny PC včetně výuky práce na Internetu
  5. Studijně poznávací zahraniční zájezdy prohlubující školní znalosti
  6. Prázdninové výměnné pobyty v zahraničí
  7. Laskavý přístup netolerující hrubost a násilí, vedení k cílevědomosti a pracovitosti, náročnost
  8. Radostnou pracovní atmosféru založenou na přátelství a vzájemné úctě

Výsledky školy

Škola dosahuje velmi dobrých výsledků v přijímání absolventů na vysoké školy všech směrů a typů. Studenti gymnázia dosahují také vynikajících výsledků v olympiádách a soutěžích SOČ.

Přijímáme absolventy 5. tříd základních škol, přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí. Žáci, kteří v soutěžích typu olympiád dosáhli vynikajícího výsledku v rámci okresu nebo regionu, mohou být přijati bez přijímacích zkoušek.

 
© 2006–2020 CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz | prohlášení o přístupnosti
toplist