CMG partnerskou školou Masarykovy univerzity

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově, jako jedna ze škol v republice, uzavřelo v roce 2007 Smlouvu o spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Prostřednictvím školní nástěnky budou studenti informováni především o studijních oborech a aktivitách Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita v rámci spolupráce zajistí:

  1. Den otevřených dveří zahrnující návštěvu fakult a pracovišť pro studenty, výchovné poradce a pedagogy
  2. Odbornou přednášku pedagoga MU na škole, v maximálním rozsahu dvou vyučovacích hodin.
  3. Výjezdní setkání pro výchovné poradce. Toto školení (kariérové vzdělávání) zorganizuje MU ve spolupráci s MŠMT ČR a Asociací školských poradců a proběhne v maximálním rozsahu dvou pracovních dní.
  4. Zaslání elektronického newsletteru určeného studentům s informacemi o studiu, novinkách a zajímavostech na MU. Osobní prezentaci MU na škole. Součástí bude představení studia na MU a testů k přijímacímu řízení.
  5. Dodání zpětné vazby škole. Představuje poskytnutí statistické informace o úspěšnosti absolventů školy při přijímacím řízení na MU, pokud tyto informace nebudou v kolizi s ochranou osobních údajů.
  6. Vydání zvláštní přílohy měsíčníku Masarykovy univerzity muni.cz věnovanou projektu Partnerství ve vzdělávání, včerně uvedení seznamu partnerských středních škol.
  7. Prezentaci projektu Partnerství ve vzdělávání včerně uvedení seznamu partnerských škol v tistěné publikaci "Informace o přijímacím řízení".
  8. Vydání zvláštní přílohy měsíčníku Masarykovy univerzity muni.cz věnovanou projektu Partnerství ve vzdělávání, včerně uvedení seznamu partnerských škol.
  9. Výroční konference ředitelů partnerských středních škol a vedení MU.
  10. Možnost užití označení "Partnerská škola Masarykovy univerzity" a názvu projektu "Partnerství ve vzdělávání" na propagačních materiálech a marketingových projektech školy po dobu trvání partnerství.

Bližší informace naleznete na stránce univerzity.

Stránky projektu "Partnerství ve vzdělávání" naleznete na adrese www.muni.cz/partnerstvi.

Masarykova univerzita v Brně
© 2006–2020 CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz | prohlášení o přístupnosti
toplist