Historie školy v datech

27. září 1991
 1. MŠMT zařazuje "Církevní gymnázium v Prostějově" do sítě církevních škol
6. května 1992
 1. založen Klub rodičů a přátel připravovaného Církevního gymnázia
24. ledna 1992
 1. zakládací listina školy s názvem "Církevní gymnázium v Prostějově", podepsaná metropolitou moravským, arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
 2. ředitelem gymnázia jmenován RNDr. Václav Marek, CSc.
1. září 1992
 1. slavnostní zahájení provozu školy za přítomnosti světícího biskupa a biskupského vikáře pro školy, Mons. Josefa Hrdličky a zástupců MŠMT. Spirituálem školy je o. Petr Chalupa SDB
prosinec 1993
 1. první školní akademie
1. října 1995
 1. nová zřizovací listina, která upravuje název školy na "Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově"
leden 1996
 1. první „Reprezentační ples spojený se stužkováním maturantů“
1992 - 1998
 1. první, druhé a třetí stěhování, škola lokalizována postupně na ZŠ E.Valenty, Reálném gymnáziu a ZŠ města Prostějova, SOU stavebním, SOU zemědělském, v budově Domovní správy na Demelově ulici, v budově Intergea - někdy i na třech místech současně
prosinec 1996
 1. první samostatný koncert Pěveckého sboru Cyrilometodějského gymnázia
1. srpna 1997
 1. ředitelem gymnázia jmenován Mgr. Jaroslav Fidrmuc, zástupkyní ředitele se stává Mgr. Irena Wernerová
prosinec 1997
 1. první adventní zastavení školy
květen, červen 1998
 1. první výměnný pobyt našich studentů u holandských přátel na Emmauscollege v Rotterdamu
23. července 1998
 1. škola získává od Školského úřadu v Prostějově do pronájmu současnou budovu na Komenského ulici 17, kterou uvolňuje SOU oděvní
26. dubna 1999
 1. při škole založen Školní sportovní klub
únor 1999
 1. založena školní knihovna
1. července – 31. srpna 1999
 1. 1. etapa rekonstrukce školní budovy (sociální zařízení, kotelna, ústřední topení, rozvody vody a elektřiny, odborné učebny, do budovy přiveden plyn)
1. září 2000
 1. spirituálem školy se stává o. ing.Jaroslav Němec, SDB
 2. při škole založen studentský klub Oáza
 3. na škole se začíná formovat pěvecká schola
28. června 2001
 1. rozhodnutím Ministerstva financí ČR se školní budova Komenského 17 Prostějov stává majetkem školy
1. září 2001
 1. při škole založeno Informační centrum mládeže
duben – září 2002
 1. 2.etapa rekonstrukce školní budovy (střešní nadstavba s odbornými učebnami pro výuku jazyků, IVT a chemie), ve střešní nadstavbě vybudována nová kaple zasvěcená patronům školy – sv.Cyrilu a Metodějovi
23. září 2002
 1. slavnostní otevření nově vybudovaných prostor gymnázia a oslava desátého výročí založení školy
květen, červen 2003
 1. první výměnný pobyt našich studentů u německých přátel na Gesamtschule v Porta Westfalica
30. května 2003
 1. první „Zahradní slavnost“ pro rodiče a přátele školy v Rajské zahradě při chrámu Povýšení svatého Kříže
10. června 2004
 1. školní sportovní klub je transformován na Školní sportovní klub jednoty Orel Prostějov
září 2004
 1. ICM se stává zástupcem České národní agentury pro mládež a Eurodesk pro Olomoucký kraj
květen 2005
 1. první výstava v nově zřízené „Galerii pro duši“ na schodišti školy
29. června 2005
 1. první samostatné biřmování studentů CMG
1. září 2005
 1. MŠMT zařazuje jako součást školy Školní klub Oáza
říjen 2005
 1. MŠMT se rozhodlo z prostředků EU podpořit program Doopravdy – program osobnostního rozvoje studentů CMG
 2. ICM se stává hostitelskou organizací pro pracovníky Evropské dobrovolné služby
16. února 2006
 1. při škole založena tříčlenná školská rada, jejím předsedou se stává ing. František Hynek
27. února 2006
 1. v souladu se zákonem 561/2004 (školský zákon) se právní forma školy mění na „školskou právnickou osobu
11. dubna 2006
 1. předsedou Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia se stává ing. František Hynek
1. září 2006
 1. MŠMT zařazuje jakou součást školy Středisko volného času mládeže
 2. CMG začíná vyučovat podle školního vzdělávacího programu "Doopravdy"
3. září 2007
 1. CMG vytvořilo a začíná učit nový předmět Strategie osobnostního rozvoje
12. září 2007
 1. "Děti, pojďte si hrát!" komponovaný pořad na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově k oslavě 15. výročí založení školy
3. října 2007
 1. koupě pozemku za budovou školy
1. března 2009
 1. Začala realizace 3-letého projektu „Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů“, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR
červenec - srpen 2009
 1. Probíhaly intenzívní komplexní rekonstrukce a příprava prostor budoucí mateřské školy na Sídlišti Svobody v Prostějově
1. září 2009
 1. Slavnostní zahájení nového školního roku mší svatou v chrámu Povýšení svatého Kříže bylo spojeno se zahájením a požehnáním činnosti mateřské školy při CMG. Škola nese nový název Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
březen - květen 2011
 1. Letos poprvé studenti oktávy absolvovali novou podobu maturitní zkoušky.
srpen 2014
 1. Dosavadní ředitel Mgr. Jaroslav Fidrmuc odchází pracovat na MŠMT jako náměstek ministra pro regionální školství. Vedením školy pověřen Mgr. Pavel Polcr.
1. 4. 2016
 1. Mgr. Pavel Polcr jmenován ředitelem školy.
1. 7. 2016
 1. Školním kaplanem jmenován Mgr. Petr Matula SDB.
1. 9. 2015
 1. Rozšíření působení o základní školu (2. stupeň), změna názvu na „Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově“.
1. 9. 2016
 1. Slavnostní otevření a požehnání budovy základní školy na Komenského 19.
23. 1. 2017
 1. Otevření nové klubové místnosti v budově základní školy.
1. 9. 2017
 1. Byl zahájen dvouletý projekt: „Zvyšování kvality výuky MŠ a ZŠ na CMG v Prostějově“. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání pedagogických pracovníků osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků. Projekt je financován z prostředků MŠMT a EU.
15. 9. 2017
 1. CMGFest – gymnázium oslavilo čtvrtstoletí existence děkovnou mší svatou a studentským happeningem na prostějovském náměstí.
1. 1. 2018
 1. Byl zahájen dvouletý projekt: „Zvyšování kvality výuky SŠ na CMG v Prostějově“. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj středoškolských pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů aktivit rozvíjející ICT. Projekt je financován z prostředků MŠMT a EU.
duben 2018
 1. Zahájení projektu: „Zvýšení kvality vzdělávání studentů gymnázia v klíčových kompetencích CMG Prostějov“ je zaměřen na modernizaci odborných učeben fyziky, matematiky, biologie a cizích jazyků. Vše je spolufinancováno z prostředků IROP a zřizovatele Arcibiskupství Olomouckého.
© 2006–2020 CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | kontakty | webdesign: NoveStranky.cz | prohlášení o přístupnosti
toplist